1. Έλεγχος Διαθεσιμότητας |2. Προσωπικά Στοιχεία |3. Τρόπος και Στοιχεία Πληρωμής |4. Επιβεβαίωση
Ημερομηνία Άφιξης :  Ημερομηνία Αναχώρησης : 
* Πρόκειται για τη μέση τιμή των περιόδων ενοικιάσεως.
Επιβεβαιώστε τη διαθεσιμότητα δωματίων επικοινωνώντας με τη διεύθυνση του ξενοδοχείου.
    Έξοδος